Vnindex tuần cuối tháng 11/2019. Tuần quan trọng, ảnh hưởng đến xu hướng thị trường tháng cuối năm 2019

Nhận định thị trường Vnindex tuần cuối tháng 11/2019.

Mọi người điều biết, BBs, Những nhà tạo lập là những người quyết định chính đến xu hướng thị trường.

Có phải BBs e ngại điều gì mà khiến thị trường giảm điểm mạnh đến vậy.

Chi tiết xem thêm Video bên dưới nhé.

Leave a Reply