Ưu đãi khi mở tài khoản:

  • Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở 1 tháng đầu tiên.
  • Miễn phí giao dịch chứng khoán phái sinh 6 tháng đầu tiên
  • Phí giao dịch phái sinh 1000đ/HĐ
  • Lãi suất margin thấp 6.8%
  • Nhân viên tư vấn đầu tư hướng dẫn hỗ trợ chi tiết sát sao.

Để mở tài khoản Scan mả QR dưới đây:

Hoặc đăng nhập vào link ở đây

Hoặc liên hệ theo sdt 0967396696 để được hướng dẫn