Trading là nên tuân thủ nguyên tắc. Tương lai không thể biết trước được!

Nhật ký trading phái sinh ngày 25-11-2020. Xu hướng lên tìm điểm Long là chủ đạo. 2 lệnh Long win.

Trading là nên tuân thủ nguyên tắc bởi vì tương lai không nói trước được điều gì.

Trading phai sinh

Video trên ghi lại quá trình trading phái sinh trong ngày của mình, có giải thích lý do tại sao mình thực hiện mở, đóng vị thế, chốt lời, cut loss như thế nào ở mỗi lệnh giao dịch. Hy vọng trader xem video có thể rút ra được kinh nghiệm trading phái sinh cho mình.

Leave a Reply