DCM – CHO MÙA MÀNG BỘI THU

DCM hiện tại đã bước vào giai đoạn chạy nước rút của nhịp này. Nền ngắn có hơn 1 tuần thôi mà chạy được tới 2 cây trần. Khá phê. Mọi người muốn DCM lên được giá mấy rồi chốt ? Cmt khảo sát vui tý nhé 😀

Phang là phải phê, không phê không phải là phang.

Mình thực hiện mua vào DCM ở mức giá vùng 9.x Đến nay đã được hơn 20% lợi nhuận, trong thời gian ngắn, chưa đầy 1 tháng.

Leave a Reply