Đã đến lúc bắt đáy chưa ?

Thị trường phiên hôm nay giảm điểm mạnh gần -5% về mức 1310 điểm. Sự hoảng loạn đã xuất hiện toàn thị trường, đa số các nhóm ngành từ thượng vàng hạ cám, lợi nhuận tăng mạnh hay không tăng đều giảm hết. Những lý do và vận động cổ phiếu trong ngày hôm nay chắc ko cần đề cập đến. Việc thị trường đóng cửa thấp nhất phiên thì có thể thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm thêm vào sáng hôm sau. Nhưng việc quan trọng sắp đến cần làm gì mới là điều quan trọng và đáng quan tâm nhất lúc này.

Thị trường hiện tại

VNindex giảm 15% từ đỉnh, hôm nay xuất hiện phiên giảm hoảng loạn hơn -4%

Đây là bảng thống kế mà mình thu thập được sau phiên hôm nay, mọi người tham khảo, đây có thể là tư liệu quý giá để giúp mọi người có cái nhìn và đưa ra phương pháp hành động cho thị trường sắp tới.

Bảng thống kê này ghi lại những lần thị trường giảm giá mạnh hơn 4% trong trái thái hoảng loạn và ở vùng quá bán, tính từ năm 2010 đến hiện tại 2022. Trong khoảng thời gian 12 năm thị trường chỉ có 13 lần có những phiên rơi hơn 4% trong hoảng loạn tức trung bình mỗi năm 1 lần, tuy nhiên đúng ra là những năm thị trường downtrend thì xuất hiện nhiều hơn 2 lần.

Cột giảm từ định là cột thống kê % giảm của thị trường từ đỉnh gần nhất đến phiên hoảng loạn 4%, cột giảm thêm là mức giá tính từ mức giá đóng cửa phiên hoảng loạn cho đến đáy của thị trường. Cột sau đó là nhịp hồi phục hoặc tăng của thị trường sau khi tạo đáy. Thì dựa vào bảng thống kế ta thấy được, sau những phiên hoảng loạn thị trường tiếp tục có nhịp rơi trung bình khá thấp khoảng chỉ -5% nữa là tạo đáy, và sau đó thị trường có nhịp hồi phục trung bình khoảng 20%. Đặc biệt trong nhưng nhịp thị trường rơi hơn 10% từ đỉnh thì việc thị trường chỉ rơi tiếp để tạo đáy thấp hơn -5% hoặc có khi thị trường tạo đáy luôn.

Hiện tại thị trường cũng đã xuất hiện phiên giảm điểm hơn -4% hoảng loạn và trong trại thái quá bán thì câu hỏi đặt ra là lần này thị trường có tạo đáy như những lần trước ? Về mặt thống kê như trên thì cũng rất đáng để thử bắt đáy đoạn này lắm chứ với tiềm năng tăng giá 20% trong khi rủi ro giảm là -5%.

Rủi ro khi bắt đáy là gì?

Rủi ro thị trường tiếp tục giảm mạnh.

Để hạn chế rủi ro này thì ta nên chia nhiều hơn 2 lần bắt đáy. Không all in tất cả vốn vào một lần, lở thị trường tiếp tục giảm thì có sức mua để bắt vào giảm giá vốn. Ví dụ nếu bắt đáy phiên mai mà thị trường tiếp tục rơi nữa, thì ta đợi thị trường xuất hiện phiên hoảng loạn để tiếp tục mua vào hoặc giảm tiếp 5-10% là thời điểm tốt để bắt. Vì thống kê mức giảm tối đa sau phiên hoảng loạn là -14% còn trung bình là -5%

Rủi ro cổ phiếu chọn bắt đáy không hồi tăng giá.

Có 2 cách để giảm thiểu rủi ro này

  • Chọn cổ phiếu cơ bản tốt, thông thường chọn những cổ phiếu Blue chip đầu ngành, và có chỉ số cơ bản tốt. THường mình sử dụng chỉ tiêu như ROE>TB thị trường, P/E thấp hơn thị trường, tăng trưởng lợi nhuận tb 3 năm tốt, , Debt/Equity <1. Tất nhiên cần phải xem xét thêm những yếu tố khác như triển vọng tăng trưởng, triển vọng ngành, rủi ro tài chính có thấp không…
  • Chọn nhiều cổ phiếu, ưu tiên cổ phiếu tốt đã có sẵn trong danh mục đầu tư trước đó.
  • có thể chọn chứng chỉ quỹ ETF vì quỹ chỉ số sẽ có được lợi thế phân bổ được nhiều cổ phiếu trong trên chứng chỉ quỹ, rủi ro sẽ được chia đều ra toàn thị trường.

Leave a Reply