Cổ phiếu đang chú ý 23-03: TEG

Về mặt cơ bản

Về mặt kỹ thuật

Teg nằm trong xu hướng tăng, khi đường MA20 nằm trên MA50 và đường MA50 nằm trên MA200.
Trong trung hạn TEG đang tích lũy quanh vùng giá 14-16, tạo nên một nền tích lũy khoảng 5 tháng, cũng như có thể hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược, hiện tại TEG đang hình thành Vai phải nếu bước thoát được vùng giá 16 kỳ vọng sẽ xuất hiện một xu hướng tăng mới..  
Rủi ro về mặt thanh khoản khi khối lượng giao dịch trung bình chỉ quanh 200K cổ phiếu/ngày

Khuyến nghị

TASTOCK KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯCổ phiếuTEGNgày23-03-22
Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading trung hạn15,30017,00017,00011%<14500
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Leave a Reply