THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI ?

Room cộng đồng mình hỗ trợ tư vấn, cập nhật tình hình thị trường, trao đổi kiến thức.

Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn thêm hãy liên hệ với mình qua:

Thienalpha

Email: phamtrinhminhthien@gmail.com

Leave a Reply