SAM: Khuyến nghị mua, giá mục tiêu 9k

Phân tích kỹ thuật

Giá cổ phiếu SAM có thời gian tích lũy từ tháng 10-2023 đến 05-2024 trong biên độ giá từ 6000-7000. Sau đó lực cầu từ dòng tiền lớn đã đẩy giá bức thoát khỏi vùng giá 7000. Trước đó trong vùng tích lũy cũng đã xuất hiện dấu hiệu của dòng tiền lớn vào phiên ngày 10-05-2024 có khối lượng giao dịch lớn đột biến hơn 2 triệu cổ phiếu

Xu hướng tăng trung hạn của SAM đã xuất hiện khi đường MA20 cắt lên trên đường MA50.

Bật tăng tại vùng hỗ trợ: Giá sau khi bức thoát vùng giá 7000 đã có sự điều chỉnh quay trở lại. Lúc này vùng giá 7000 đã trở thành vùng giá hỗ trợ cho cổ phiếu. Phiên hôm nay khi giá cổ phiếu chạm vùng hỗ trợ khi điều chỉnh đã có sự bật tăng, thể hiện lực cầu đã xuất hiện, bên cạnh đó khối lượng giao dịch tăng chứng tỏ lực cầu có sự áp đảo so với lực cung.

Với những yếu tố trên t kỳ vọng giá cổ phiếu SAM sẽ có sự tích cực trong thời gian tới, tiếp tục xu hướng tăng trung hạn và hướng đến mốc giá cao hơn (vùng giá 9000)

Nhìn chung, dựa trên phân tích kỹ thuật cổ phiếu SAM có triển vọng tăng giá trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro trước khi quyết định mua vào.

Leave a Reply