Những cổ phiếu tốt đáng chú ý để bắt đáy.

Chào các nhà đầu tư, trong video này mình sẽ gợi ý những cổ phiếu tốt đ áng để chú ý bắt đáy trong lúc thị trường có nhịp điều chỉnh mạnh như thế này. Như trong video trước mình có đề cập, thị trường cần thêm một nhịp test ngày đầu tuần, nên các cổ phiếu này cũng cần có thêm một phiên test. Phiên test này nếu giảm điểm với vol thấp hoặc giảm điểm sau đó rút chân lên kèm vol thấp sẽ cung cấp điều kiện an toàn để tham gia.

Lấy ví dụ như cổ phiếu BSR, ACB, sau phiên hồi phục ở đáy thì phiên tiếp theo là môt phiên giảm điểm test với vol thấp là điều kiện tốt, an toàn để vào.

Cổ phiếu LHG, PVD.PVS,POW, REE,VGI,VNP,TPB,SZC,GVR,FTS

Xem chi tiết ở video nhé.

https://youtu.be/VzKq8g8NxX4

Leave a Reply