HAG – Kỳ vọng tái cấu trúc thành công.

Điểm nhấn cơ bản:

 • Công ty: HAG là công ty nông sản hàng đầu Việt Nam với quỹ đất rộng lớn và đa dạng sản phẩm, bao gồm: cao su, chuối, mía đường, bò sữa,…
 • Kết quả kinh doanh:
  • Doanh thu năm quý 4/2023: 1898 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế quý 4/2024: 1007 tỷ đồng, tăng 247% so với cùng kỳ.

Các yếu tố hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng:

 • Giá cao su và chuối phục hồi: Nhu cầu tiêu dùng cao su và chuối trên thế giới dự kiến sẽ tăng trong năm 2024.
 • HAG tái cấu trúc thành công: HAG đang tái cấu trúc để tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi và giảm nợ vay.

Về mặt kỹ thuật

HAG đã thiết lập xu hướng tăng dài hạn khi đường ma20 nằm trên và ma50 năm trên đường ma100.

Hiện tại giá sau nhịp tăng mạnh có thời gian điều chỉnh về lại vùng giá 12. Đây là vùng giá hỗ trợ, khi trước đó, giá có thể hiện lực mua hỗ trợ ở vùng này. Vùng giá 12, cũng là vùng giá hỗ trợ bởi đường trung bình ma50.

Hiện tại sau khoảng 1 tuần tích lũy, giá có biểu hiện được hỗ trợ ở vùng giá này và bật tăng trở lại. Nên có thể kỳ vọng, một nhịp tăng điểm hồi phục theo xu hướng tăng điểm dài hạn trước đó. Vùng kháng cự gần nhất quanh vùng giá 14-15, có thể kỳ vọng giá sẽ có nhịp tăng điểm hướng đến vùng giá này trong ngắn hạn.

Rủi ro:

 • Giá cả nông sản biến động: Giá cả nông sản có thể biến động mạnh do nhiều yếu tố như: dịch bệnh, biến đổi khí hậu.
 • Nợ vay cao: HAG có tỷ lệ nợ vay cao, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và thanh toán.
 • Tình hình tài chính: Tình hình tài chính HAG còn nhiều rủi ro, cần theo dõi sát sao.

Lưu ý:

 • Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.
 • Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Reply