Đáo hạn chứng khoán phái sinh: Giải thích chi tiết và lưu ý quan trọng. (Beginer)

Đáo hạn chứng khoán phái sinh là ngày hiệu lực cuối cùng của một hợp đồng phái sinh, ví dụ như hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Vào ngày này, hợp đồng sẽ hết hạn và không còn giá trị nữa. Các nhà đầu tư tham gia hợp đồng phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán hoặc giao nhận tài sản cơ sở theo quy định của hợp đồng.

Quy định về ngày đáo hạn phái sinh tại Việt Nam:

Thời điểm đáo hạn: Ngày đáo hạn phái sinh tại Việt Nam thường diễn ra vào Thứ Năm tuần thứ 3 của mỗi tháng đối với hợp đồng tương lai VN30F1M. Lưu ý, nếu ngày đáo hạn rơi vào ngày lễ, thì sẽ dời đến ngày làm việc trước đó. Ví dụ: Nếu ngày đáo hạn là thứ 5 ngày 18/04/2024, nhưng vì là ngày nghỉ lễ, nên ngày đáo hạn sẽ dời lên vào thứ 4, ngày 17/04/2024.

Lịch đáo hạn: Lịch đáo hạn cụ thể của từng sản phẩm phái sinh sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố trên website chính thức của Sở. Hoặc có thể xem nhanh bằng cách vào bảng giá của công ty chứng khoán, chọn chứng khoán phái sinh. Ở đây bạn rê chuột vào từng hợp đồng phái sinh sẽ hiện lên ngày đáo hạn của hợp động tháng đó.

Ảnh hưởng của ngày đáo hạn phái sinh:

Biến động giá và thanh khoản: Theo quan sát của cá nhân thì vài năm đầu lúc thị trường phái sinh ở Việt Nam mới ra, thị trường thường có biến động mạnh hơn vào ngày đáo hạn phái sinh do tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu thanh toán hợp đồng. Nhưng thời gian gần đây sự biến động mạnh này đã ít hơn, nguyên nhân có thể là các nhà giao dịch lớn đã cơ cấu hợp đồng ở những ngày trước đó.

Ảnh hưởng đến thị trường cơ sở: Việc thị trường phái sinh có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán cơ sở hay không thì còn nhiều tranh cải. Nhưng theo quan sát cá nhân mình thì có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau về mặt tâm lý thị trường, khi thị trường phái sinh biến động sẽ tác động đến thị trường cơ sở và ngược lại.

Nếu nhà đầu tư không tất toán hợp đồng phái sinh(VN30F1M) trước thời điểm đáo hạn thì sẽ như thế nào ?

Do sau ngày đáo hạn hợp động tương lai phái sinh sẽ hết liệu lực, việc chốt giá trị và tính lời hoặc tính lãi sẽ dựa trên giá đó cửa của chỉ số VN30. Ví dụ vào ngày đáo hạn, nhà đầu tư không tất toán vị thế thì kết thúc phiên giao dịch giá trị của hợp đồng tương lai phái sinh là 1230, còn đóng cửa của chỉ số VN30 là 1234. Thì khi tất toán vị thế sẽ lấy giá đóng cửa của chỉ số VN30. Nếu trước đó nhà đầu tư đang giữ vị thế Short ở 1240, thì lúc này tính lời lãi bằng 1240-1234(giá đóng cửa VN30).

Lưu ý quan trọng

Nắm rõ ngày đáo hạn và theo dõi thị trường: Nhà đầu tư cần nắm rõ ngày đáo hạn của hợp đồng phái sinh mà họ tham gia để có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Nếu để hợp đồng tự đóng thì sẽ không chủ động được giá chốt lời/cắt lỗ theo ý muốn. hoặc nếu muốn tiếp tục nắm giữ hợp đồng phái sinh, thì cần tất toán trước và canh mua lại hợp đồng tháng tiếp theo.

Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư cần quản lý rủi ro hợp lý, đặc biệt là vào ngày đáo hạn khi thị trường có thể biến động mạnh.

Leave a Reply