Cổ phiếu tiềm năng ngày 02-03-2021

Cổ phiếu AFX.
– ĐIểm mua test 1/2 quanh 13.2.
– Vượt 13.5 với khối lượng lớn, mở mua thêm 1/2.
– Điểm cắt lổ khi gia xuống dưới 12.2-12.3

Cổ phiếu MWG (thế giới di động).
– ĐIểm mua quanh vùng giá 136 mua 1/2 cổ phiếu.
– Phần còn lại mở mua gia tăng khi vượt đỉnh với khối lượng lớn.

Cổ phiếu PVP.
– Mở mua 1/2 quanh vùng giá 12.6
– 1/2 còn lại mở mua gia tăng khi giá vượt 14 kèm khối lượng.
– Cắt lổ bên dưới 12.5

Cổ phiếu TIP
– Mở mua quanh vùng giá 49.x 1/2
– 1/2 còn lại mở mua khi vượt 51,5 với vol lớn.
– Cắt lổ bên dưới 45.

Ngoài ra còn có DTD, HDG đáng chú ý, nhưng có thể sẽ chờ một vài phiên tới.

Thị trường đóng cửa ở mức giá tham chiếu, cây nên biến động hẹp kèm khối lượng thấp cho thấy tâm lý lưỡng lự ngay vùng đỉnh cũ. 1200. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại có một sợ cố là sàn hose bị nghẽn mạng nên việc phan ánh cung cấp trên thị trường cũng có phần thiếu tính chính xác khách quan.
Kịch bản thị trường có thể sẽ test lại vùng giá hỗ trợ bên dưới vùng nền để kéo thêm lực cầu vào cũng là một kịch bản có khả năng xảy ra cao, vùng có thể test lại là GAp 1168. Việc điều chỉnh nhẹ nhàng và thị trường tích lũy sẽ là điều bình thường, nhà đầu tư ko nên lo lắng khi có sự giảm điều xảy ra. Miễn sao thị trường VNIndex ko giảm điểm gãy vùng nền xuống dưới 1150.

Nhà đầu tư chứng khoán xem thêm video ở dưới đây.

Leave a Reply