Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ – CỔ PHIẾU IJC

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Cổ phiếu IJC

Hoạt động kinh doanh chính ở 2 mảng:

− Kinh doanh bất động sản bao gồm: (1) Kinh doanh bất động sản dân cư; (2) Kinh doanh khách sạn; (3) Kinh doanh văn phòng cho thuê.

− Thu phí cầu đường: Công ty được giao thu phí giao thông Quốc lộ 13, con đường trọng yếu của tỉnh Bình Dương, thời gian thu phí còn lại là 18 năm (thu đến năm 2037).

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Lĩnh vực thu phí giao thông đường bộ (BOT) hồi phục ở quý 3/2022, do cùng kỳ 2021 hệ thống thu phí bị mất nguồn thu do tình trạng giãn cách phòng dịch COvid. Lợi nhuận từ thu phí giao thông có thể mang lại lợi nhuận cho IJC 50-55 tỷ /quý. Quốc lộ 13 – là con đường huyết mạch đi các tỉnh Tây Nguyên kết nối đồng bộ, song hành với hệ thống giao thông mới liên kết 8 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

IJC có tỷ lệ nợ/tài sản = 0.43 ở mức thấp và thấp hơn trung bình ngành. Điều này là lợi thế cho IJC trong bối cảnh lãi suất đang tăng.

Cuối năm thường là thời điểm các công ty bất động sản hoạt động tốt.

Giá nguyên vật liệu xây dựng có xu hướng giảm, điều này có thể hỗ trợ nhu cầu mua-xây dựng nhà để ở, cũng như giảm được phần nào chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

RỦI RO

Ngành bất động sản đang gặp nhiều bất lợi khi đối mặt với tình trạng thắt chặt tín dụng, lạm phát tăng và lãi suất tăng ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu bất động sản. Đây là rủi ro lớn nhất không chỉ với IJC mà còn toàn ngành bất động sản.

TÀI CHÍNH

Rủi ro tài chính IJC ở mức thấp khi

Đòn bẩy tài chính: IJC có tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý (27.35%).

Cấu trúc nợ vay: Tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu của IJC đã giảm từ 115.43% xuống 27.35% trong vòng 5 năm qua.

Khả năng trả nợ: IJC có khả năng chi trả nợ (debt coverage) ở mức hợp lý, cụ thể lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA: 762,864,406,296 vnđ) cao hơn 20% tổng nợ vay phải trả (1,004,471,726,818 vnđ).

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Xu hướng dài hạn giảm, xu hướng trung hạn tăng (hình thành kênh giá đi lên), xu hướng ngắn hạn giảm.

Động lượng ngắn hạn tăng.

Hiện tại IJC trong giai đoạn giảm điểm ngắn hạn, nhịp giảm điểm đã trải qua được gần 6 tuần kể từ vùng giá 24 về lại vùng giá 20.

Vùng giá 20 là vùng hỗ trợ gần nhất của IJC trong nhịp điều chỉnh này, khi đây là vùng giá hợp lưu bởi đường trend line tăng trung hạn từ vùng đáy 16 (tháng 5/2022) và vùng giá tích lũy vào tháng 7/2022 trước đó. Bên cạnh đó vùng giá 20, cũng là mức hỗ trợ hình thành bởi mức fibonanci điều chỉnh 61.8 (xác định bởi nhịp tăng từ vùng giá 18-24).

Hiện tại giá phản ánh lực cầu hỗ trợ khá tốt khi xuất hiện nhiều thanh nến đảo chiều, test cung khi về lại vùng hỗ trợ 20. Và đang hình thành mẫu hình 2 đáy trong ngắn hạn. Nếu IJC vượt được vùng kháng cự gần nhất trong ngắn hạn quanh vùng giá 21.7, kỳ vọng IJC có thể hướng đến vùng kháng cự cao hơn (đỉnh cũ 24) hoặc có thể tiếp tục xu hướng tăng trong trung hạn theo kênh giá hướng đến vùng mục tiêu 26.

Rủi ro, nếu IJC giảm dưới vùng giá 20, đây có thể dấu hiệu IJC mất đi xu hướng tăng trong trung hạn. Khi đó IJC có thể giảm tiếp tục theo xu hướng giảm điểm dài hạn, để kiểm tra lại vùng hỗ trợ đáy cũ quanh vùng giá 16-18.

KHUYẾN NGHỊ

Tastock sẽ gửi khuyến nghị bao gồm thời điểm mua, vùng giá mua, vùng giá mục tiêu, vùng giá cutloss, tỷ trọng phân bổ… cho quý khách hàng trong room tư vấn khách hàng và/hoặc sẽ được gửi vào email cho từng khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với mình qua thông tin bên dưới.

Leave a Reply