So sánh cổ phiếu ELC và ITD

Về mặt cơ bản

So sánh về cơ bản cả 2 cổ phiếu ITD và ELC đều trong ngành công nhệ sản phầm chính tương đối giống nhau đều hỗ trợ giao thông thông minh nhưng cụ thể ELC trong lĩnh vực phần mềm là chủ yếu còn ITD trong lĩnh vững phần cứng. Nên P/E chấp nhận trêm thị trường sẽ khác nhau. Thường P/E thị trường dành cho ngành phần mềm sẽ cao hơn phần cứng. P/E hiện tại ngành công nghệ viễn thông ở VIệt Nam khoảng 11 lần, còn P/E của ELC và ITD lần lượt là 27 và 21 cao hơn nhiều so với trung bình ngành. Tuy nhiên xét về PEG của ELC vẫn đang dưới 1, nên tăng trưởng vẫn bù đắp được kỳ vọng.

Tăng trưởng ELC cao hơn và cả tính ổn định cũng cao hơn ITD khi trung bình tăng trưởng 3 năm gần đây ELC đạt tới 28% (Tuy nhiên tăng trưởng này đến từ đột biến năm 2019 là chính còn năm 2020,2021 tăng trưởng không còn được tốt) còn ITD chỉ tăng trưởng <4%)

Biên lợi nhuận cả ELC và ITD đều thấp và thấp hơn trung bình ngành khi ROE chỉ quanh 4-5% và ROA 2-3%.

Một lưu ý nhỏ nữa là khi nhìn vào trang web của ITD và ELC thì ELC mang tính tương lai hơn tạo cảm giác chuyên nghiệp hiện đại. Còn ITD tương đối cũ kỹ không giống một công ty công nghệ.

  • Web ITD : https://www.itd.com.vn/
  • WEB ELC: https://www.elcom.com.vn/

Triển vọng tăng trưởng

Triển vọng tăng trưởng trong năm kỳ vọng tích cực khi chính phủ đang chủ trương đầu tư công phát triển hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cao tốc.

Rủi ro tài chính

Cả 2 cổ phiếu hiện tại có rủi ro tài chính ở mức thấp khi đánh giá rủi ro theo mô hình S&P cho mức Minimal. Tuy nhiên trong năm 2021 tỷ lệ FFO/Debt của ITD có giảm đôi chút so với năm 2020 do lợi nhuận năm 2020 âm.

Về mặt kỹ thuật

ITD nằm trong xu hướng giảm dài hạn, trung hạn tăng khi ma20 cắt lên ma50, ngắn hạn trong nhịp điều chỉnh. Hỗ trợ ngắn hạn ITD quanh vùng giá 16 kỳ vọng có thể hỗ trợ được khi đây là vùng hội tụ của nhiều vận động giá đỉnh đáy và đường trung bình. Kháng cự trên của ITD có 2 mốc quanh 20 và quanh 23 đỉnh cũ.

ELC nằm trong xu hướng đi ngang từ ùng giá 22-30 trong dài hạn. Trung hạn đang cho xu hướng tăng khi đường MA20 cắt lên MA50. Ngắn hạn đang điều chỉnh khi gặp kháng cự đỉnh cũ. Hỗ trợ gần nhất ELC quanh vùng giá 24-25, kỳ vọng có thể hỗ trợ đà điều chỉnh mạnh của ELC hiện tại.

Cả 2 cổ phiếu hiện tại có sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường trong trung hạn, kỳ vọng ngành công nghệ sẽ tiếp tục mạnh trong thời gian tới.

Kết luận

ELC có một chút nhỉnh hơn về mặt chỉ số cơ bản, định giá ngành và về mặt kỹ thuật đồ thị.

Leave a Reply