Nhận định thị trường và cập nhật điểm mua cổ phiếu tiềm năng ngày 23-01-2024

Nhận định thị trường

Mọi người xem video dưới đây nhé

Cổ phiếu có điểm mua tiềm năng ngày mai

TickerDate/TimeClose% giaKhoi LuongGia tri GDNganhGDT/cungky%GLN/cungky %ROA%ROE%P/EP/BP/SEPS
DBC22-Jan-2426.302.5311542100.00300094592.00San xuat thuc pham-24.05-93.96-0.51-1.27-105.051.370.56-0.25
FRT22-Jan-24100.800.90593100.0059280344.00Ban le chung6.83-124.94-1.39-8.04-91.428.870.43-1.10
FTS22-Jan-2445.350.671459600.0065754984.00Cong ty Chung khoan497.35405.847.2714.4019.712.729.932.30
GEX22-Jan-2421.800.237800800.00169374864.00Thiet bi dien, dien tu6.75740.780.8002.0542.681.550.630.51
HDC22-Jan-2431.351.131378700.0043136076.00Dau tu bat dong san va dich vu-51.14-54.895.6014.2816.522.266.541.90
NLG22-Jan-2439.300.773413500.00133297176.00Dau tu bat dong san va dich vu-59.5154.302.374.8423.921.704.761.64
VGI22-Jan-2427.201.871364800.0036849600.00Cong nghe phan cung va thiet bi15.78-29.47-5.27-8.97-29.793.1703.09-0.91

Trên đây là danh sách cổ phiếu có điểm mua tiềm năng theo hệ thống giao dịch của t. Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác nữa.

Leave a Reply