Nhận định thị trường chứng khoán 16/09 và cổ phiếu tiềm năng. Thị trường cần một cú huých.

Thị trường chứng khoán phiên 16-09 đóng cửa giữ được sắc xanh, nhưng sắc xanh không thuyết phục bởi chỉ trên một chút so với giá tham chiếu. Điều tích cực hôm nay cổ phiếu VHM, VIC lấy đi của thị trường gần 5 điểm khi 2 cổ phiếu này xuất hiện phiên giảm điểm mạnh với khối lượng cực lớn. Tuy nhiên thị trường được hỗ trợ bởi những cổ phiếu khác khiến cho thị trường không bị giảm sâu tiêu biểu có MSM và dòng ngân hàng hỗ trợ cho thị trường.

Đi sâu vào trường hợp của VIC, phiên nay giảm điểm -3,9% với khối lượng khớp lệnh cực lớn hơn 15M cổ phiếu. Về mặt kỷ thuật thì đây là trường hợp khá xấu và có thể VIC sẽ tiếp tục giảm điểm trong những phiên tiếp theo. Mặt khác cổ phiếu VIC nếu trừ khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên thì khoảng 2M cổ phiếu thì lượng giao dịch đột biến hôm nay khoảng 13M cổ. Hiện tại khối lượng cổ phiếu giao dịch tự do bên ngoài hơn 1 tỷ cổ phiếu, thì có thể tính được phiên nay đột biến bằng 1.3% lượng cổ phiếu tự do bên ngoài. Rõ ràng đây là sự trao tay của các nhà đầu tư tổ chức với nhau.

Nhìn sơ qua thị trường thị hôm nay tiếp tục là một phiên biến động thấp với khối lượng giao dịch thấp, bên cung đang có chút ưu thế nhưng nhìn chung vẫn đang cân bằng. Các cổ phiếu dòng Midcap và Bluechip khối lượng giao dịch đang có xu hướng thấp hơn. Và rõ ràng vẫn chưa thấp dòng tiền quay trở lại ở nhóm cổ phiếu này.

Thị trường cần một cú huých tinh thần để thu hút dòng tiền quay trở lại bằng một số tin tức tích cực, hoặc cần một số phiên giảm điểm kỷ thuật để thu hút lực cầu vào thị trường. Phiên mai sẽ là phiên cơ cấu chính của quỹ ETF nên khả năng cả phiên sẽ tiếp tục giao động hẹp như những phiên gần đây và có thể có biến động vào phiên ATC.

Cổ phiếu đáng chú y: HDG

Cơ bản cổ phiếu HDG

Về kỹ thuật: HDG trong xu hướng tăng trung hạn và đang được hỗ trợ bởi vùng giá 51, vùng này đã được thử thách 2 lần trước đều cho sức bật lên. Cũng như dường hỗ trợ MA60. Cho nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục bật lại được vùng này và tạo mẫu hình 2 đáy đi lên. Tuy nhiên vùng trên 56 có lực cung khá mạnh có thể gây trở ngại cho việc hồi phục.

Good luck and Good Trading!

Leave a Reply