Cổ phiếu đáng chú ý ngày 03-03

Cổ phiếu TCD

Về mặt cơ bản

Về mặt kỹ thuật

TCD nằm trong xu hướng tăng khi đường MA20 nằm trên MA100 và MA100 nằm trên MA200.

Vùng giá tích lũy 22-26 được hình thành được 4 tháng, trong ngắn hạn TCD cũng đang thu hẹp biên độ hình thành vùng tích lũy 24-26. Nếu bức thoát được kháng cự 26 có thể TCD hình thành được xu hướng tăng mới.

Khuyến nghị cổ phiếu Tcd

Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading trung hạn25,30030,000>2800019% <22000
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Cổ phiếu VGC

Về mặt cơ bản

Về mặt kỹ thuật

VGC nằm trong xu hướng tăng khi đường MA20 nằm trên MA100 và MA100 nằm trên MA200.
Giá hiện tại được hỗ trợ bởi đường MA20, và có biểu hiện bật khá tốt khi giá giảm về vùng này.
Trong trung hạn VGC hình thành mẫu hình Vai đầu vai nghịch, nếu vượt được vùng 55-56 có thể sẽ hình thành một xu hướng tăng mới hướng đến đỉnh cũ 60.

Khuyến nghị

TASTOCK KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯCổ phiếuVGCNgày03-03-22
Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading ngắn hạn53,30060,00060,00013%<50000
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Truy cập Mở tài khoản online chứng khoán chỉ mất 3 phút. 

———————————–

Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn trading, đầu tư cổ phiếu hãy liên hệ với mình qua:

Leave a Reply