Nhận định thị trường và điểm mua cổ phiếu tiềm năng ngày 24-01-2024

Nhận định thị trường

Mọi người xem video dưới đây nhé!

https://youtube.com/shorts/6BW57258ZzY

Điểm mua cổ phiếu tiềm năng

TickerCloseKhoi LuongGia tri GDNganhGDT/cungky%GLN/cungky %ROA%ROE%P/EP/BP/SEPS
BSR18.8250150046840588San xuat dau khi-4.58581.29.4714.827.5401.070.42.49
FTS45.3596510043839672Cong ty Chung khoan497.35405.847.2714.419.712.729.932.3
GMD70.1103900072288424Van tai, kho bai0.64.2118.3725.989.342.615.537.5
HPG28.3521678300615392768Kim loai cong nghiep-16.4821301.051.8988.121.661.490.32
MSN67.52445600164833440San xuat thuc pham3.24-91.090.62.21118.416.31.240.57
PVT26.55324830086445384Van tai, kho bai9.45-7.9806.0711.6109.071.230.942.93
VCI42.454223200179063680Cong ty Chung khoan27.8145.912.445.7246.732.557.540.91
VIX17.3516659800289672288Cong ty Chung khoan77.16126.137.918.117.271.347.641

Trên đây là danh sách cổ phiếu có điểm mua tiềm năng theo hệ thống giao dịch của t. Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác nữa.

Leave a Reply