Cổ phiếu đang lưu hành (Shares Outstanding) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu đang lưu hành, tiếng Anh gọi là shares outstanding.

Cổ phiếu đang lưu hành là những cổ phiếu đang được nắm giữ bởi tất cả cổ đông của một công ty, trong đó bao gồm cả khối cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của ban quản trị và cổ động nội bộ công ty.

Cổ phiếu đang lưu hành được thể hiện trên bản cân đối kế toán của công ty dưới đầu mục “vốn cổ phần”. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành được dùng để tính toán các chỉ số quan trọng như là vốn hóa thị trường của công ty, thu nhập trên một cổ phần (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là không bất biến, nó có thể biến động mạnh mẽ qua thời gian.

Hiểu rõ hơn về cổ phiếu đang lưu hành

Bất kì cổ phiếu đã phát hành (authorized stock) nào được nắm giữ bởi cổ đông của công ty, ngoài cổ phiếu quỹ được nắm giữ bởi chính công ty thì đều được coi là cổ phiếu đang lưu hành.

Hay nói cách khác, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đại diện cho số lượng cổ phiếu trên thị trường mở, bao gồm cả cổ phiếu được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của ban quản trị và cổ đông nội bộ công ty.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty có thể biến động vì nhiều lí do. Con số này sẽ tăng lên nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu. Công ty thường phát hành cổ phiếu khi họ huy động vốn từ cổ phần, hoặc khi quyền chọn cổ phiếu của nhân viên (ESO) được thực hiện hoặc do những công cụ tài chính khác.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty sẽ giảm nếu công ty mua lại cổ phần của chính mình thông qua chương trình mua lại cổ phiếu.

Tách và gộp cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng nếu công ty thực hiện tách cổ phiếu, và sẽ giảm nếu công ty thực hiện gộp cổ phiếu.

Việc tách cổ phiếu thường được thực hiện nếu công ty muốn giảm giá cổ phiếu của mình,để đưa giá cổ phiếu của công ty về vùng giá mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua được, ngoài ra số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên cũng giúp cải thiện thanh khoản.

Ngược lại, công ty thường thực hiện gộp cổ phiếu để đưa giá cổ phiếu lên vùng giá tối thiểu cần để thỏa mãn yêu cầu niêm yết của sàn giao dịch. 

Chương trình mua lại cổ phiếu

Thông thường, nếu một công ty cho rằng cổ phiếu của mình bị định giá thấp, họ sẽ thực hiện một chương trình mua lại, mua lại cổ phiếu của công ty. Trong nỗ lực tăng giá trị thị trường của các cổ phiếu còn lại và nâng cao thu nhập tổng thể trên mỗi cổ phiếu (EPS), công ty có thể giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành bằng cách mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Leave a Reply