Review thị trường CK 25-08, Áp lực chốt lời nhẹ vào cuối phiến, vùng kháng cự chính 880

Review thị trường CK 25-08, Áp lực chốt lời nhẹ vào cuối phiến, vùng kháng cự chính 880. Và hành động của chúng ta thời gian tới.

Room cộng đồng mình hỗ trợ:

Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn thêm hãy liên hệ với mình qua:

Thienalpha

ĐĂNG KÝ VÀO ROOM V.I.P – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

https://docs.google.com/forms/d/1rfqoen48hed1pzrqyvhLW2NeQbqevbMTeX52gkUPdaU/edit

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến tại VPS

https://docs.google.com/forms/d/1vQtrLMcu3IPWJ-IgSku721ziBf5pzWxm_KICaeJyDiw/edit

Link nhật ký, lịch sử tư vấn mua bán cổ phiếu, phái sinh cập nhật hàng tuần

https://drive.google.com/file/d/1e-xzPfWsTpwBs4esfscnqaPitP2TZtMY/view?usp=sharing

Leave a Reply