Những cổ phiếu cần quan tâm sau phiên 21/03

Cổ phiếu VDS

TASTOCK KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯCổ phiếuVDSNgày21-03-22
Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading trung hạn38,00046,00045,00021%<35000
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Cổ phiếu QNS

TASTOCK KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯCổ phiếuQNSNgày21-03-22
Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading trung hạn47,80056,00056,00017%<44000
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Cổ phiếu TCB

TASTOCK KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯCổ phiếuTCBNgày21-03-22
Thời gian đầu tưMua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
Định giáMục tiêuBiên an toànGiá cutloss
Trading trung hạn49,45058,00053,00017%<47000
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Leave a Reply