Những bài học nhà đầu tư chứng khoán cá nhân cần học thuộc lòng.

Học cách cắt lỗ nhanh chóng.

Không bình quân giá xuống, chỉ nên bình quân giá lên.

Đừng chốt lãi sớm, hãy để cổ phiếu chiến thắng tiếp tục sinh lãi.

Danh mục đầu tư tập trung. Đây là cách bạn kiếm lợi nhuận lớn khi thị trường tăng giá.

Hãy đi theo các cổ phiếu lớn – cổ phiếu được sự bảo trợ của nhà đầu tư tổ chức.

Lựa chọn cổ phiếu có xu hướng, mẫu hình giá tốt.

Đừng cố gắng bắt đáy cổ phiếu.

Học cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhất là cảm xúc sợ hãi và hy vọng.

Học cách bình thản trước những biến động của thị trường và lên kế hoạch giao dịch cổ phiếu rỏ ràng.

Leave a Reply