Nhận định thị trường và điểm mua cổ phiếu tiềm năng ngày 25-01-2024

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Mọi người xem video dưới đây nhé!

https://www.youtube.com/shorts/tEgd3qeRc3A

ĐIỂM MUA CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG

Phiên nay t lọc được danh sách cổ phiếu tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn như sau:

Lưu ý, để ra quyết định giao dịch cần xem xét thêm nhiều yếu tố khác nữa. Mọi người cân nhắc trước khi ra quyết định cho mình.

Leave a Reply