Nhận định thị trường chứng khoán Vnindex ngày 03/07/2019

Một điều cần lưu ý là lãi suất của trái phiếu việt nam 5 năm và 10 năm 2 ngày gần đây giảm điểm khá. Vùng hỗ trợ gần nhất là vùng 3.82 nếu gãy vùng này thì sẽ ảnh hưởng tích cực lên thị trường chứng khoán, vì 2 thị trường này có mức độ tương quan nghịch với nhau khá rõ.

Nhận định về thị trường mình chỉ mang tính chất cá nhân để mọi người tham khảo. Chúc mọi người đầu tư thành công!

Leave a Reply