Nhận định thì trường chứng khoán Vnindex 20-19-2019

– Vnindex quay đầu giảm điểm -6,74 về 990,36 điểm lấy đi thành quả của 3 phiên trước. Khối lượng giao dịch 167,8 tr cp tăng 19,5% so với phiên giao dịch trước, GTGD đạt 5641,6 tăng 44,5% so với phiên trước. (Do cơ cấu quỹ ETF nên làm khối lượng giao dịch tăng đột biến). KLTB 1 lệnh mua 4057, KLTB 1 lệnh bán là 4340.
– Khối ngoại mua ròng trên Vnindex -366 tỷ, bán ròng trên Hnxindex -6,3 tỷ
– Độ rộng thị trường khá tiêu cực khi có 362 mã giảm so với 292 mã tăng.

– Thị trường đã quay lại tâm lý thận trọng khi Vnindex gần tới ngưỡng 1000 điểm cũng như chờ đợi sau phiên cơ cấu quỹ ETF. Tính từ đầu tuần ngày 16-09 tới 20-09 khối ngoại bán ròng khoảng 100 tỷ. Các cổ phiếu trong Vn30 đã phân hóa sau thời gian tăng điểm mạnh. Còn REE, PNj, MWG, FPT giữ được đà tăng điểm.

– Về kỹ thuật, Vnindex đóng cửa một cây nến giảm điểm biên độ lớn, cùng với khối lượng gia tăng. Lấy đi thành quả tăng điểm từ đầu tuần, vùng kháng cự 1000 điểm vẫn thể hiện sức mạnh cả về tâm lý và kỹ thuật. Cây nến giảm điểm áp đảo cây nến tăng điểm trước dấu hiệu đảo chiều một lần nữa xuất hiện tại vùng kháng cự này. Vùng hỗ trợ 976. Tuần tới có khả năng sẽ giao động trong biên hẹp, tích lũy. Khả năng thị trường vượt 1000 vẫn có thể xảy ra nếu thị trường tích lũy được vùng trên này. Thị trường bước vào giai đoạn khó, các điểm mua mới cp ở giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là lợi nhuận có thể mang lại.

Khuyến nghị
Có thể chốt lời ngắn hạn đối với những cổ phiếu cho lợi nhuận tốt để bảo toàn thành quả.

Leave a Reply