Kênh thông tin và nền tảng chính thống của VPS

Dưới đây là các kênh thông tin và nền tảng chính thống của công ty chứng khoán VPS. Nhà đầu tư truy cập ở những đường link chính thống để tránh tình trạng mạo danh, lừa đảo trực tuyến và các hình thức tấn công, đánh cắp thông tin dữ liệu khách hàng có xu hướng diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

1. Website:vps.com.vn
2. Ứng dụng:

3. Công cụ giao dịch:

4. Thư điện tử:

5. Tin nhắn SMS: Hiển thị tên thương hiệu “VPS”

Leave a Reply