HII- Tiếp tục tăng trưởng

Về mặt kỷ thuật

Xu hướng trung hạn: Đang nằm trong kênh giá đi xuống.

Xu hướng ngắn hạn: Tăng, khi đường MA20 nằm trên đường MA50 hướng lên. Lực đi lên được ủng hộ bởi sự tham gia, gia tăng của khối lượng. Nên kỳ vọng có thể xu hướng sẽ được tiếp tục.

Hiện tại giá đang nằm ở vùng giá 18, Vùng giá này được hỗ trợ bởi đường trung bình ma20. Đường kênh giá ngắn hạn đi lên. Cũng như đang hình thành được một nền giá tích lũy ngắn ở vùng giá 18 1 tuần trở lại đây. Và có dấu hiệu bức lên.

Nếu giá có thể vượt được vùng giá 18.7. Có khăng năng HII có thể sẽ tiếp tục tăng bức thoát được vùng giá 19.

Rủi ro: Vùng giá 18-19 đang biến động khá, nên có thể sẽ tiếp tục đi ngang hoặc sẽ điều chỉnh tiếp xuống vùng hỗ trợ dưới.

Về mặt cơ bản

ĐỊnh giá

Khuyến nghị

Leave a Reply