Cổ phiếu đáng chú ý ngày 04-01-2022. DCM, NTL

Cổ phiếu DCM

Về mặt cơ bản

Về mặt kỷ thuật

DCM duy trì xu hướng tăng khi liên tiếp tạo nên những đỉnh và đáy cao hơn, đường trung bình ma20 nằm trên ma50. Sau giai đoạn tăng giá mạnh DCM hiện có giai đoạn đi ngang tích lũy gần 2 tháng, nếu so với giai đoạn tăng trước đó thì giai đoạn tích lũy có khả năng sắp kết thúc.

Hiện tại giá đang được hỗ trợ bởi đường MA50 và vùng đáy 36 đã được kiểm tra 2 lần trước đó cho tín hiệu hỗ trợ tốt, trong 2 phiên gần đây DCM có dấu hiệu tăng giá trở lại khi chạm hỗ trợ, nên mục tiêu có thể kỳ vọng sẽ quay trở lại kiểm tra ít nhất vùng giá 40.

Khuyến nghị đầu tư
Thời gian đầu tưTrading ngắn hạnĐịnh giá42,000Biên an toàn14%
Mua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
37,000Mục tiêu trên42,000Giá cutloss<35,500
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Cổ phiếu NTL

Về mặt cơ bản

Về mặt kỷ thuật

Xu hướng đang nằm trong xu hướng tăng khi liên tục tạo nên những đỉnh và đáy cao hơn, đường trung bình ma20 nằm trên ma50.
NTL đang có thể hình thành mẫu hình cốc tay cầm sau đạt đỉnh vùng giá 44 và tích lũy đã được hơn 2 tháng. Nếu vượt vùng giá 41.5 có thể sẽ kiểm tra lại vùng giá cao hơn 44. Và nếu bức thoát được vùng 44 với khối lượng gia tăng mạnh thì khả năng sẽ hoàn thành xong mẫu hình cốc tay cầm tiến tới vùng giá cao hơn.

Khuyến nghị đầu tư
Thời gian đầu tưTrading ngắn hạnĐịnh giá47,000Biên an toàn 15%
Mua vào quanh
vùng giá +/- 0.5%
40,800Mục tiêu trên47,000Giá cutloss <38.4
⚡️Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định đầu tư.⚡️

Leave a Reply