Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường ngày 22-11. Thị trường có tiếp tục giảm điểm? Nhận định cổ phiếu HPG