Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ TCL – Triển vọng tăng trưởng ngành, DY cao