Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Dòng tiền bùng nổ, ngân hàng lead thị trường