Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán 24-09. Hàng đầu cơ tiếp tục rớt “thảm”, vốn ngoại kéo mạnh MBB