Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/09 và rủi ro cần lưu ý.