Home KIẾN THỨC Cổ phiếu lưu động (Floating Stock) là gì? Và ý nghĩa quan trọng của nó