Home KIẾN THỨC Cổ phiếu đang lưu hành (Shares Outstanding) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý