Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán 16/09 và cổ phiếu tiềm năng. Thị trường cần một cú huých.