Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường Vnindex 15-09. Cổ phiếu tốt đáng chú ý.