Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Thị trường chứng khoán 09-09. Thị trường cạn cung tốt hay xấu ?