Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, nđt cần làm gì ?