Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán VNindex ngày 04/08/2021