Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán 15/04: