Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay: Kỷ lục thanh khoản, mở băng thông để xả hàng ?