Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định chứng khoán hôm nay: Phiên giao dịch cuối tuần nhiều cảm xúc, rủ hàng kinh điển của BBs.