Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Nhận định chứng khoán hôm nay: Kiểm tra vùng hỗ trợ 1170-1180.