Home BLOG Chứng khoán VNindex ngày 11-01. Tiếp tục tăng điểm