Home BLOG Chứng khoán vnindex 12-01. Chim sợ cành cong, nhưng sẵn sàng mua giá đỏ.