Home BLOG Chứng khoán 07-10. Thị trường tăng nhờ cổ phiếu trụ, áp lực chốt lời ở midcap