Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Review thị trường CK 25-08, Áp lực chốt lời nhẹ vào cuối phiến, vùng kháng cự chính 880