Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VNINDEX 20-08-2020