Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Kịch bản chứng khoán Vnindex tháng 7. Sóng chéo có hình thành ? Kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp